تعرفه خدمات

نام پلن

قیمت
 • Antivirus
 • DVD & CD Burning
 • Dictionary
 • Farsi Fonts
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Corel Draw
 • Google Picasa Or ACDSee
 • Microsoft Office
 • Microsoft Dot Net Framework
 • Java Runtime Enviroment
 • Microsoft Runtime Pack
 • Mobile Manager
 • Zapya PC
 • Share`it
 • Codec Packs
 • Multimadia Convertor
 • Jet Audio
 • PotPlayer Or KMPlayer
 • Adobe Flash Player
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Download Managers
 • DU Meter
 • AnyDesk
 • Telegram Desktop
 • WhatsApp Desktop
 • Advanced Uninstaller PRO
 • WinRAR
 • System Mechanic
 • Windows 10 Or Windows 7 Manager
 • Foxit Phantom PDF
 • ثبت سفارش

استاندارد

75000 تومان
 • سفارش

متوسط

125000 تومان
 • سفارش

پیشرفته

160000 تومان
 • سفارش

توضیحات ضروری:

1- در صورت اعزام کارشناس به محل مشتری، مبلغ 30.000 تومان بعنوان هزینه ایاب و ذهاب به سرویس های فوق اضافه خواهد شد. همچنین این مبلغ مربوط به محدوده تعیین شده اتحادیه جهت شهر تهران بوده و از شرق خیابان تهران پارس، شمال میدان تجریش، غرب میدان آزادی و جنوب بزرگراه بعثت محدود میگردد.
* هزینه ایاب و ذهاب خارج از محدوده تعیین شده بصورت توافقی خواهد بود.

2- خدمات نرم افزاری (نصب ویندوز، درایور، نرم افزار، آنتی ویروس و …) شامل مهلت تست و گارانتی نمی باشد.

3- تعمیرات سخت افزاری به مدت یک هفته شامل گارانتی می باشد.

4- تسویه کلیه فاکتور ها بصورت نقدی می باشد.

5- گرفتن نسخه پشتیبان بعهده کارفرما بوده و کام یاران در صورت پاک شدن اطلاعات هیچگونه مسئولیتی بعهده نمی گیرد.

6- قبل از مراجعه کارشناس کام یاران و به جهت جلوگیری از اتلاف وقت، نسبت به تخلیه اطلاعات ضروری از درایو C اقدام نمایید.

7- کلیه قیمتهای اعلامی طبق تعرفه اتحادیه و در اغلب موارد کمتر از نرخ اتحادیه می باشد. لذا قیمتها مقطوع بوده و تخفیف ندارند.

نام پلن

قیمت
 • Antivirus
 • DVD & CD Burning
 • Dictionary
 • Farsi Fonts
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Corel Draw
 • Google Picasa Or ACDSee
 • Microsoft Office
 • Microsoft Dot Net Framework
 • Java Runtime Enviroment
 • Microsoft Runtime Pack
 • Mobile Manager
 • Zapya PC
 • Share`it
 • Codec Packs
 • Multimadia Convertor
 • Jet Audio
 • PotPlayer Or KMPlayer
 • Adobe Flash Player
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Download Managers
 • DU Meter
 • AnyDesk
 • Telegram Desktop
 • WhatsApp Desktop
 • Advanced Uninstaller PRO
 • WinRAR
 • System Mechanic
 • Windows 10 Or Windows 7 Manager
 • Foxit Phantom PDF
 • ثبت سفارش

استاندارد

110000 تومان
 • سفارش

متوسط

160000 تومان
 • سفارش

پیشرفته

185000 تومان
 • سفارش

توضیحات ضروری:

1- در صورت اعزام کارشناس به محل مشتری، مبلغ 30.000 تومان بعنوان هزینه ایاب و ذهاب به سرویس های فوق اضافه خواهد شد. همچنین این مبلغ مربوط به محدوده تعیین شده اتحادیه جهت شهر تهران بوده و از شرق خیابان تهران پارس، شمال میدان تجریش، غرب میدان آزادی و جنوب بزرگراه بعثت محدود میگردد.
* هزینه ایاب و ذهاب خارج از محدوده تعیین شده بصورت توافقی خواهد بود.

2- خدمات نرم افزاری (نصب ویندوز، درایور، نرم افزار، آنتی ویروس و …) شامل مهلت تست و گارانتی نمی باشد.

3- تعمیرات سخت افزاری به مدت یک هفته شامل گارانتی می باشد.

4- تسویه کلیه فاکتور ها بصورت نقدی می باشد.

5- گرفتن نسخه پشتیبان بعهده کارفرما بوده و کام یاران در صورت پاک شدن اطلاعات هیچگونه مسئولیتی بعهده نمی گیرد.

6- قبل از مراجعه کارشناس کام یاران و به جهت جلوگیری از اتلاف وقت، نسبت به تخلیه اطلاعات ضروری از درایو C اقدام نمایید.

7- کلیه قیمتهای اعلامی طبق تعرفه اتحادیه و در اغلب موارد کمتر از نرخ اتحادیه می باشد. لذا قیمتها مقطوع بوده و تخفیف ندارند.

نام پلن

قیمت
 • Antivirus
 • DVD & CD Burning
 • Dictionary
 • Farsi Fonts
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Corel Draw
 • Google Picasa Or ACDSee
 • Microsoft Office
 • Microsoft Dot Net Framework
 • Java Runtime Enviroment
 • Microsoft Runtime Pack
 • Mobile Manager
 • Zapya PC
 • Share`it
 • Codec Packs
 • Multimadia Convertor
 • Jet Audio
 • PotPlayer Or KMPlayer
 • Adobe Flash Player
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Download Managers
 • DU Meter
 • AnyDesk
 • Telegram Desktop
 • WhatsApp Desktop
 • Advanced Uninstaller PRO
 • WinRAR
 • System Mechanic
 • Windows 10 Or Windows 7 Manager
 • Foxit Phantom PDF
 • ثبت سفارش

استاندارد

200000 تومان
 • سفارش

متوسط

250000 تومان
 • سفارش

پیشرفته

300000 تومان
 • سفارش

توضیحات ضروری:

1- در صورت اعزام کارشناس به محل مشتری، مبلغ 30.000 تومان بعنوان هزینه ایاب و ذهاب به سرویس های فوق اضافه خواهد شد. همچنین این مبلغ مربوط به محدوده تعیین شده اتحادیه جهت شهر تهران بوده و از شرق خیابان تهران پارس، شمال میدان تجریش، غرب میدان آزادی و جنوب بزرگراه بعثت محدود میگردد.
* هزینه ایاب و ذهاب خارج از محدوده تعیین شده بصورت توافقی خواهد بود.

2- خدمات نرم افزاری (نصب ویندوز، درایور، نرم افزار، آنتی ویروس و …) شامل مهلت تست و گارانتی نمی باشد.

3- تعمیرات سخت افزاری به مدت یک هفته شامل گارانتی می باشد.

4- تسویه کلیه فاکتور ها بصورت نقدی می باشد.

5- گرفتن نسخه پشتیبان بعهده کارفرما بوده و کام یاران در صورت پاک شدن اطلاعات هیچگونه مسئولیتی بعهده نمی گیرد.

6- قبل از مراجعه کارشناس کام یاران و به جهت جلوگیری از اتلاف وقت، نسبت به تخلیه اطلاعات ضروری از درایو C اقدام نمایید.

7- کلیه قیمتهای اعلامی طبق تعرفه اتحادیه و در اغلب موارد کمتر از نرخ اتحادیه می باشد. لذا قیمتها مقطوع بوده و تخفیف ندارند.